RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Myśliborzu

Sąd Rejonowy w Myśliborzu
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz

NIP 597-11-21-401


ZMIANY REORGANIZACYJNE SĄDUGodziny urzędowania:


poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30


!!! UWAGA !!!

Od dnia 02 maja 2016 r kasa Sądu Rejonowego w Myśliborzu jest zamknięta. Opłat, wpisów, kosztów, grzywien sądowych oraz opłat dotychczas uiszczanych w znakach sądowych należy wpłacać na konto NBP o/Szczecin

42 1010 1599 0001 5622 3100 0000

Zaliczki na postępowanie sądowe należy wpłacać na konto BGK o/Szczecin:

42 1130 1176 0022 2106 3620 0003

Depozyty sądowe, poręczenia majątkowe należy wpłacać na konto BGK o/Szczecin:

65 1130 1017 0021 1002 1990 0004

Świadczenia z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej należy wpłacać na konto                             BGK o/Szczecin:

85 1130 1176 0022 2106 3620 0005


!!UWAGA!!

  Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Myśliborzu prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.Punkt Obsługi Interesantów

tel. (95) 747-34-46
Godziny pracy:

poniedziałek od 8.00do 18.00

wtorek - piątek od 7.30 do 15.00


V Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w godz.:

poniedziałek 8.30-18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 14.30

PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH (http://ekw.ms.gov.pl)


Działanie Państwowej Jednostki Budżetowej - Sądu Rejonowego w Myśliborzu regulują następujące akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.97.78.483 z dnia 16 lipca 1997 r.)
  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.1987r. Nr 38, poz.218 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. 2002r. Nr 187 poz. 1564)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. nr 81/03/DO w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów
   administracji sądowej ( Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5 poz. 22 z 31.12.2003 r.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich
   siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508).

Obszar właściwości działania Sądu Rejonowego w Myśliborzu obejmuje:

  • Miasto i Gmina Myślibórz, Barlinek, Dębno, 
  • Gmina Boleszkowice, Nowogródek Pomorski


OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2010 r. rozpoczął działalność Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny, przed którym jest prowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze w sprawach cywilnych.
Informacje szczegółowe, wzory pism procesowych i możliwość zalogowania się, dostępne pod adresem internetowym
www.e-sad.gov.pl .
Pozwy drogą elektroniczną można składać do w/w sądu, bez względu na właściwość miejscową.
                                                                                                                                                  

                                                                                                                         PREZES

                                                                                                                  Sądu Rejonowgo

                                                                                                                       w Myśliborzu

                                                                                                                    Paweł Rampała


   

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 - 27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów w trakcie pełnionych dyżurów.
Dyżury specjalistów będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.
Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pod adresem: www.pokrzywdzeni.gov.pl


Aktualności

Dzień Kuratora Sądowego - 22 czerwca 2016

20.06.2016
Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. w gmachu Ministrstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodamia 

Komunikat o udziale Sądu Rejonowego w Myśliborzu w programie praktyk

27.05.2015
 Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu można uzyskać pod numerem telefonu (95) 747 5141 oraz adresem e-mail: praktyki.srmysliborz@mysliborz.sr.gov.pl Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wnioskow

30.05.2012
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


Opublikował: Marcin Buczkowski
Publikacja dnia: 23.12.2016
Podpisał: Marcin Buczkowski
Dokument z dnia: 02.12.2009
Dokument oglądany razy: 359 137