RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Wydziały Sądu Rejonowego w Myśliborzu

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw
z zakresu prawa cywilnego.

ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz

tel./fax (95) 747-3174

Przewodnicząca: SSR Edyta Matusewicz-Jankowska
tel. (95) 747-3174
pok. 306

Kierownik sekretariatu: Alina Fornal

e-mail: afornal@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-3174
pok. 309


II Wydział Karny

II Wydział Karny dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw
z zakresu prawa karnego.


ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz
tel./fax (95) 747-0417

Przewodniczący: SSR Paweł Rampała
tel. (95) 747-5622
pok. 311

Kierownik sekretariatu: Małgorzata Michalak-Gula

e-mail: gos@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-0417
pok. 319III Wydział Rodzinny i NIeletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) dla rozpatrywania
w pierwszej instancji spraw:

1. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
2. dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
3. dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.


ul. Niedziałkowskiego 6
74-300Myślibórz

tel./fax. (95) 747-5806

Przewodnicząca SSR Beata Rampała - Nawrocka
tel. (95) 747-5806
pok. 2

Kierownik sekretariatu: Halina Kalinowska

e-mail: hkalinowska@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-5806
pok. 1


IV Wydział Pracy

IV Wydział Pracy (Sąd Pracy) dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw
z zakresu prawa pracy.


ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz

tel./fax. (95) 747-5829

Przewodnicząca: SSR Edyta Matusewicz-Jankowska
tel. (95) 747-3174
pok. 306

Kierownik sekretariatu: Józefa Łuczak

email:jluczak@mysliborz.sr.gov.pl

tel. (95) 747-5829
pok. 202


V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych dla prowadzenia ksiąg wieczystych
oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.


ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz

tel./fax. (95) 747-2534

Przewodniczący SSR Adam Jaworowicz
tel. (95) 747-2534
pok. 109

Kierownik sekretariatu: Jadwiga Urbanowska

e-mail: jurbanowska@mysliborz.sr.gov.pl
tel. (95) 747-2534
pok. 110


Zespół Kuratorskiej Słuźby Sądowej
Kierownik zespołu - Marzenna Maciejewska

e-mail: kurator@mysliborz.sr.gov.pl
ul. Spokojna 22
74-300 Myślibórz

tel./fax. (95) 747-5729Opublikował: Marcin Buczkowski
Publikacja dnia: 18.12.2009
Podpisał: Marcin Buczkowski
Dokument z dnia: 02.12.2009
Dokument oglądany razy: 42 660