Skargi i wnioski

 

 Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).

             wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

 

          Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Mysliborzu  jest Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

         Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Myśliborzu w , ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz (parter).

    Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Myśliborzu również  przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl