Opłaty


Sprawy karne (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy)

Opłata za wydanie z akt sprawy:

  • uwierzytelnionego odpisu pobierana jest w wysokości – 6 zł za każdą stronę kopii dokumentów pobierana jest w wysokości – 1 zł za każdą stronę;
  • w przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę opłata powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobierana jest w wysokości - 6 zł za każdy wydany nośnik
  • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności/stwierdzeniem prawomocności podlega opłacie w wysokości - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

Sprawy cywilne (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych)

Opłata od wniosku o wydanie z akt sprawy:

  • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności/wykonalności zaświadczenia pobiera się w kwocie - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu;
  • Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii;
  • Opłata od wniosku o wydanie z akt sprawy zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia wynosi 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
    Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie

Rejestr zmian dla: Opłaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:59:04
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:58:56
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:58:41
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:58:05
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:56:18
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:54:26
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:54:14
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 07:34:49
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 10:59:42
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d