Rachunki bankowe

Informacja o sposobach uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu

        Sąd Rejonowy w Myśliborzu na podstawie § 4b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 408 i 948 z póz zm.) informuję, że opłatę sądową w sprawach cywilnych wnosi się:

- w formie bezgotówkowej  możliwość uiszczenia opłaty sądowej gotówką  w instytucjach finansowych, bankach  znajdujących się w bliskiej odległości od budynku sądu

- na rachunek bankowy dochodów - NBP O/O Szczecin

 42 1010 1599 0001 5622 3100 0000 z podaniem sygnatury akt sprawy

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od dnia 02 maja 2016 r kasa Sądu Rejonowego w Myśliborzu jest zamknięta.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko / nazwa firmy,

- wydział, którego wpłata dotyczy,

- sygnatura akt sprawy,

- numer karty dłużnika

UWAGA!!!  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dochody budżetowe - opłaty, wpisy, koszty, grzywny sądowe oraz opłaty dotychczas uiszczane w znakach sądowych należy wpłacać

na konto NBP o/Szczecin

42 1010 1599 0001 5622 3100 0000

SWIFT:  NBPLPLPW

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaliczki sądowe - zaliczki na biegłych, kuratorów, a także opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego należy wpłacać

na konto BGK o/Szczecin:

42 1130 1176 0022 2106 3620 0003

SWIFT: GOSKPLPW

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sumy depozytowe - depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia na konto BGK o/Szczecin

1. wpłaty dokonywane przelewem:

65 1130 1017 0021 1002 1990 0004

SWIFT: GOSKPLPW

2. wpłaty dokonywane osobiście/gotówkowo w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty):

28 1240 6957 0111 0000 0000 0814

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym

- nawiązki i świadczenia pieniężne należy wpłacać na konto BGK o/Szczecin:

85 1130 1176 0022 2106 3620 0005

SWIFT: GOSKPLPW

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-26 14:30:24
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-26 14:28:37
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d