Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie"

 „Na wokandzie” to bezpłatny kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest częścią projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na łamach czasopisma publikowane są:
- informacje o bieżącej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym o inicjatywach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze doskonalenia prawa;

- informacje o reformach przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości, w tym w obszarze sądownictwa;

- informacje z zakresu problematyki sądownictwa w Polsce i na świecie;

- informacje o problemach wymiaru sprawiedliwości, które mają być rozwiązane w przyszłości, w tym w obszarze sądownictwa;

- zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań;

Więcej informacji na stronie internetowej www.nawokandzie.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie"

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 11:49:40
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj