Mediacje i edukacja prawna

       REGULAMIN KONKURSU  PISEMNO- PLASTYCZNEGO w Ramach Dni Edukacji Prawnej 2021 r.

Zmiana terminu konkursu

WYNIKI KONKURSU

Mediacja  to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

 

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sądy Powszechne zachęcają strony do prób polubownego rozwiązania sporu co można uczynić

  • przed skierowaniem sprawy do sądu  a także
  • w toku postępowania sądowego

 

ZALETY MEDIACJI:

- służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,

- sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,

-  zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,

-  pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

-  zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

-  zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

-  pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,

-  zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

-  zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

-  przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

-  przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

-  realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów

Zapraszamy na strone:

www.mediacja.gov.pl

 

Mediatora wspólnie wybierają strony albo Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Koordynator ds mediacji w okręgu Sądu Okręgowe w Szczecinie

Lista mediatorów 

Informacje o mediacji na stronie Sądu okręgowego w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Mediacje i edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-15 10:31:20
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01 11:42:11
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:38:36
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:36:09
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:11:05
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:10:41
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:07:50
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:07:26
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:07:02
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:06:33
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:05:59
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:04:25
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj