Tłumacze przysięgli

Warunki i tryb nabywania, oraz utraty a także zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2004, Nr 273, poz. 2702). Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi.

Aktualne listy tłumaczy przysięgłych są dostępne nieodpłatnie do powszechnego wglądu w:

* Urzędach Wojewódzkich,
* Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości publikowanym do 31 stycznia każdego roku,
* Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwosci znajduje się pod podanym poniżej adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-23 08:42:21
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 10:32:47
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 10:31:37
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj