Wzory pism/formularze sądowe

Aktualne formularze sądowe, w tym m.in. formularze: 

* pism procesowych w postępowaniu cywilnym,


* zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,


* wnioski składane do Centralnej Informacji KRS,


* formularze dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników,


* informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, klikając w poniższy link:

 

www.bip.ms.gov.pl/pl/formularze/