Portal informacyjny

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 08.07.2015r. nr A. 021-11/15 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Myśliborzu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 14.05.2024r. nr Adm. 021-16/24 w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Internetowego Portalu Informacyjnego

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 10.09.2021r. nr Adm. 021-29/21 w sprawie określenia sposobu doręczania pism za pośrednictwem Internetowego Portalu Informacyjnego przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu

PORTAL INFORMACYJNY

Rejestracja w Portalu Informacyjnym Sądu krok po kroku

Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne a użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypełnienie „Wniosku o rejestrację konta”, dostępnego na stronie głównej serwisu. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:

Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
Podanie danych osobowych wymienionych niżej, niezbędnych do identyfikacji użytkownika serwisu:
a) imię i nazwisko;
b) adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
c) numer dokumentu tożsamości,
d) imię matki, imię ojca,
e) data i miejsce urodzenia,
f) numer PESEL,
g) adres e-mail;
h) numer legitymacji potwierdzającej wykonywanie zawodu prawniczego (w przypadku zaznaczenia opcji „pełnomocnik profesjonalny”);
Fakultatywne podanie sygnatur spraw, które toczą się z udziałem użytkownika.
Uzupełnienie kodu z obrazka, znajdującego na końcu „Wniosku o rejestrację konta”.
Przyciśnięcie guzika „Wyślij”, co powoduje wyświetlenie informacji o pomyślnym złożeniu wniosku.
Następnie należy zgłosić się w odpowiednim wydziale Sądu Rejonowego w Myśliborzu w celu weryfikacji danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.

Pomyślna weryfikacja kończy się wydrukowaniem przez pracowników sekretariatu wydziału Sądu Rejonowego w Myśliborzu potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik, co umożliwia aktywację konta użytkownika. Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-20 14:34:27
Publikacja w dniu:
2024-05-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-20 14:31:10
Publikacja w dniu:
2024-05-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-14 11:49:06
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-14 11:45:10
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-14 11:44:11
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-22 08:16:25
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-22 08:16:08
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-22 08:08:04
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj